Unohda!/ Forget!/ Laissez tomber!

Tekniikka: Akryyli kankaalle
Koko: 78x60x2
Vuosi: 2020
Hinta: 440€

Method: Acryl on canvas
Size: 78x60x2
Year: 2020
Price: 440€